سمینار بزرگ کسب درآمد از طریق اینترنت در تاریخ  چهارم اسفند ماه در شهرستان لامرد و در محل جهاددانشگاهی برگزار شد.

خوشبختانه از این برنامه استقبال خوبی بعمل آمد.

این سمینار از ساعت 4 عصر شروع و تا ساعت 7 شب ادامه داشت.

 در ادامه چند تصویر از این سمینار قرار داده شده است.

 

 

دانلود کلیپی از این سمینار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود کلیپی از این سمینار