سمینار رشد کسب و کار و کارآفرینی در طوفان اقتصادی کشورتوسط  سید محمد علوی و سعید بهزادی در تاریخ 26 مرداد ماه سال 1397 و با استقبال مخاطبان در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان لامرد برگزار شد.