دانلود ویدیو معرفی دوره(بخش اول)

 دانلود بخش دوم

 دانلود بخش سوم

دانلود بخش چهارم

دانلود بخش پنجم

دانلود بخش ششم

دانلود بخش هفتم

دانلود بخش هشتم

برای خارج کردن فایل ها از حال فشرده می توانید از نرم افزار wimrar استفاده نمایید.برای دانلود نرم افزار اینجا را کلیک نمایید.