برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این محصول آموزشی اینجا را کلیک نمایید.

تصاویر محصول :
صوت کارگاه مدیریت بحران زندگی و کسب و کار در چالش های اقتصادی
مبلغ (تومان) عنوان
4000 صوت کارگاه مدیریت بحران زندگی و کسب و کار در چالش های اقتصادی

اطلاعات مشتری
نام و نام خانوادگی :
تلفن تماس :
ایمیل:
آدرس و کد پستی:
توضیحات :